Halmstad

Halmstads kommune arbeider med å utvikle prosessen for samfunnsbygging – for å få bedre redskap for å  drive ulike fysiske prosjekt i byen systematisk

Flere case har blitt tatt fram innom rammen for prosjekt SMS. De forskjellige casene speiler forskjellige nivåer i arbeidet, fra ide till gjennomføring.

I casene har forskjellige metoder for innbyggerdialog blitt testet og dialogenes betydelse for det fortsatte planarbeidet har blitt beskrevet. Målet har blant annet vœrt å bidra med erfaring til Göteborgs dialogverktøy og Halmstads modell for sosial konsekvensanalyse.

Dialogene har blitt gjort i forskjellige deler av planprosessen for å få en oppfatning om når innbyggerdialog er mest brukbart og når innbyggerdialog får størst betydelse for sluttresultatet.

Kommentarer inaktiverade.