Göteborg

GotaAlvBron_Asbjör_L
Foto: Asbjörn Hanssen

En ny bro over Göta Älv var det case som Göteborg ville bruke for å teste forskjellige former for innbyggerdialog. Tanken var at dette skulle brukes som underlag når vi skulle ta fram SMS´s dialogverktøy.

Götaälvbron mellom Hisingen og Göteborg sentrum skal rives, den er teknisk sett forbrukt. Ny bro skal finnes på plass og tas i bruk 2020. Prosjekteier for nye Götaälvbron, Hisingsbron, er Göteborgs Stad, trafikkontoret som også er en partner i SMS-prosjektet.

Prosjektets tidsplan og den kommunale behandlingen av saken har vert i utakt. Samtidig som SMS-prosjektet startet ble det bestilt en sosial konsekvensbeskrivelse av brua av en ekstern konsulent. Parallelt med dette tok Göteborg fram en generell modell for å gjøre sosiale konsekvensanalyser. Modellen ble prøvd og tillempet av trafikkontorets konsulent og SMS-prosjektet ble tilbudt å kommentere modellen og bruken av den ved arbeidet med brua.

For SMS-prosjektet ble arbeidet med p teste forskjellige former for innbyggerdialog med den nye brua som case vanskelig av flere årsaker.

  • Ansvarlige for bruprosjektet har ikke hatt tid eller mulighet til å delta i SMS med input i den omfatning som gjør at innbyggerdialog blir troverdig. Prosjektledningen som arbeider med brua har heller ikke kunnet love at innbyggerdialoger kommer til å ha effekt på hvordan brua utformes.
  • Bruprosjektet er komplisert og det gjør det vanskelig å avgrense målgruppene for dialoger og å finne representanter for disse gruppene (og som skulle stemme med SMS-prosjektets intensjon om innbyggerdialog)* som skulle kunne motiveres til å delta.

I stedet har prosjektgruppen testet og bedømt flere metoder for innbyggerdialog i andra planeringsammenheng. Dialogene har avsett både prosjekt som gjelder infrastruktur, men også planer som gjelder mer overgripende fysisk planlegging på nivåene fördjupad översiktsplan, planprogram og detaljplan. Gjennom dette har vi møtt grupper vi vanligvis møter i dialoger, men også grupper som vi mer sjelden møter i våre samtaler om utviklingen av fysisk miljø. Vi har samarbeidet med Mistra Urban Futures og testet et verktøy dokumentasjonen av dialoger som gjelder kart i møte med pensjonister, studenter og feltpersonal. Vi har også undersøkt hvordan man kan sette krav på kompetanse omkring sosiale spørsmål i planlegging av innkjøp eller i designkonkurranser. Dette har blitt testet gjennom innkjøp av parallelle oppdrag på Heden i Göteborg. Oppdraget gjelder en mindre, åpen del av Göteborg sentrum.

* Intensjonen har vært å ta til vare erfaringer og kompetanse fra profesjonelle som i sitt arbeide ikke driver byplanlegging, men som har viktige kunnskaper om forskjellige innbyggergrupper, for eksempel barn eller sosialt utsatte mennesker.

 

Kommentarer inaktiverade.