Tiltak og aktiviteter – sentrale eksempler

Høgskolen 2

  • · I to sentrale deler av byområdet er områdeprogrammering og mulighetsstudier gjennomført. Her er lagt til grunn at brygger, plassrom og friområder skal utvikles, og tilgjengeligheten langs elvebredden sikres for allmennheten.
  • · De to historiske torv , Stortorvet og Blomstertorvet, framstår i ny skikkelse. Parkering er avviklet, det er innslag av grønt og vann, og arealene legger til rette for opphold, lek og arrangementer.
  •  Gamlebyen med Isegran og Kongsten Fort er en levende og godt bevarte festningsby, grunnet  iherdige gårdeiere, entusiastiske næringsdrivende, samt omfattende statlig innsats for vern av Nasjonale Festningsverk. Det har vært behov for områdeprogrammering, og med reguleringsplan som neste skritt. De mange ulike aktører medvirker, og diskuterer Gamlebyens aktivitetsprofil og potensiale for kultur- og næringsvirksomhet.
  •  Gjenbruk av industrihaller på gamle Fmv-området til kulturformål og utdanning har vist seg å være en god måte å ta vare på byhistoriske trekk. Fredrikstad stadion og utbygging av Høgskolen i Østfold er eksempler på gjenbruk av industrihaller. Fylkeskommunen og kommunen har samarbeidet om planlegging av fylkesscene i den gamle maskinhallen.
  •  De mange mer beskjedne bruddstykker av byhistorien er viktige for vår felles hukommelse, ofte knytter det seg også anekdoter og myter til slike steder. En pilot for en ”byløype” er realisert innenfor SMS, der det er plassert ut 16 poster med forhistorier om stedet du står på.
  • Elven var i flere næringsepoker viktigste ferdselsvei og med kryssing av Glomma med ferger på mange steder. Broforbindelser har kommet, men som ledd i reduksjon av klimagasser har gratis ferge blitt innført. Tiltaket har blitt svært godt mottatt, moderne ”fergemetro” utredes, og der elven som historisk ferdselvei på sett og vis gjenskapes.

 

Kommentarer inaktiverade.