Mål for Elvelangs

MD 3

  • Gjøre synlig og sikre hensyntaken til kulturhistoriske kvaliteter og de stedlige potensialer i områdene langs Vesterelven. Dette både gjennom planarbeid med medvirkning, i oppfølging av nye byggeprosjekter, og i prosesser med fornying av byens historiske fellesrom.
  • Samholde områdeplaner, byggeprosjekter og kulturtiltak, og formidle disse i ulike fora som deler av en større helhet der elverommet utvikles som attraktiv og sammenhengende rekreasjonsområde og ”storstue”.
  • Et konkret mål for Elvelangs er at elverommet framstår mer rikholdig på opplevelser og aktivitetstilbud, samt promenadevennlig fram mot Tall Ships Races juli 2014.

 

Kommentarer inaktiverade.