Fredrikstad

ÆlvaNorges lengste elv, Glomma, har sitt utløp i Fredrikstad og mye av byens identitet er knyttet til elven. Foto: Walter Schøffthaler

Fredrikstad 
Fredrikstad vokser og utvikles, og bybildet endres. Vesterelven snor seg gjennom sentrum, og både befolkningen og tilreisende er særlig tiltrukket av landskapet og de mange historiske bryggetorgene. Elverommet gir byen dens identitet og er samtidig sted for utvikling av nye møteplasser og attraksjoner.

Byene må fortettes
Folk verdsetter gamle bygningsmiljøer. Ettersom stadig flere bosetter seg i byer eller bydelssentra blir menneskevennlige gater og plasser, parker og promenader viktige som sosiale fellesrom. Urbant liv må imidlertid inviteres: sentrum må tilby attraktive opplevelser og møtesteder med plass til fysisk aktivitet, kulturliv og sosial interaksjon. Offentlige og private krefter kan gå sammen i partnerskap for å skape liv, kaféliv og handel. Kultur må spille på lag, da styrkes også handels- og servicenæringen samt kulturbaserte næringer.

Hensikt Elvelangs: Gjenbruk av kulturmiljøer
Hensikten med prosjektet Elvelangs har vært å vinne kunnskap om hvordan gjenbruk av kulturmiljøer med historiske bygninger og steder kan integreres  i byplanleggingen på en fruktbar måte. Gamle bygningsstrukturer, historiske parker og  plasser kan representere store ressurser både sosialt, økologisk og økonomisk. Gjennom ombygging og tilføyelser til det eksisterende kan både stedets originalitet bevares, samtidig som det må åpnes for dagsaktuell bruk.

Borger medvirkning: Mer kunnskap og sosialt eierskap
I forbindelse med kommunens samfunns- og arealplanlegging avholdt Fredrikstad kommune bred borgermedvirkning. Her gav folk klart uttrykk for at elvelandskapet med liv og røre var byens fortrinn og en meget viktig ressurs. Samtidig ble det bestemt at Kultur, Kunnskap og Klima skulle være prioriterte drivere i utviklingen av Fredrikstad som attraktiv by. Kultur ble tenkt både i forhold til bevaring av byens identitet, samt utvikle tilbud om kulturopplevelser både utendørs og innendørs.

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.